منابع طبیعی ثروتی است متعلق به همه ملت ها                منابع طبیعی باید به معارف عمومی تبدیل شود (مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای)                                                 این جنگل ها مال همه ملت است باید آن ها را حفاظت کنیم  ( امام خمینی ره )                                                            منابع طبیعی با مردم برای مردم   

پروژه مبارزه با موش صحرایی در اوایل اردیبهشت ماه سالجاری به میزان 170 هکتار در سطح شهرستان آران و بیدگل آغاز می گردد

93/1/25--
پروژه مبارزه با موش صحرایی در اوایل اردیبهشت ماه سالجاری به میزان 170 هکتار در سطح شهرستان آران و بیدگل آغاز می گردد

اولین جلسه شورای اداری اداره منابع طبیعی و آبخیز اری شهرستان آران و بیدگل در سال 93 در دفتر ریاست اداره برگزار گردید .

93/1/18--
اولین جلسه شورای اداری اداره منابع طبیعی و آبخیز اری شهرستان آران و بیدگل در سال 93 در دفتر ریاست اداره  برگزار گردید .
 

اجرای پروژه نهالکاری به وسعت 70 هکتار در منطقه کانون بحران سفیدشهر

92/10/25--
اجرای پروژه نهالکاری به وسعت 70 هکتار در منطقه کانون بحران سفیدشهر توسط اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آران و بیدگل
صفحه 13 از 13 << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>