منابع طبیعی ثروتی است متعلق به همه ملت ها                منابع طبیعی باید به معارف عمومی تبدیل شود (مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای)                                                 این جنگل ها مال همه ملت است باید آن ها را حفاظت کنیم  ( امام خمینی ره )                                                            منابع طبیعی با مردم برای مردم   

عمليات مبارزه با ملخ هاي كوهاندار در سطح تاغزارهاي شهرستان آران و بيدگل آغاز گرديد

93/2/29--
عمليات مبارزه با ملخ هاي كوهاندار در سطح تاغزارهاي شهرستان آران و بيدگل آغاز گرديد

به گفته آقاي مهندس معيني نژاد رئيس  اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان آران و بيدگل مبارزه با ملخ هاي كوهاندار تاغ در كانون هاي طغيان شناسايي شده توسط گروه پيش آگاهي آغاز گرديد . اين ملخ ها كه وارد سن 4 شده اند داراي جثه بزرگتر، سبزرنگ و آماده پرواز مي باشند و با شدت بيشتري از درختان تاغ تغذيه و سبب خشك شدن درختان تاغ در منطقه و ورود شن هاي روان به مناطق مسكوني مي گردند  .
 وي گفت : واحد حفاظت  اداره منابع طببعي و آبخيزداري شهرستان به منظور جلوگيري از بروز اين مشكلات  با پيگيري و  پشتكارمجدانه و با همكاري اداره حفاظت استان عمليات مبارزه با اين آفت را  آغاز نموده است .
وي در ادامه افزود : مبارزه با ملخ هاي كوهاندار تاغ به روش شيميايي انجام مي شود . در اين روش با استفاده ازدستگاه اونيماك سم فنيتروتيون روي درختان تاغ سمپاشي مي گردد . ملخ هاي آغشته به اين سم  پس از گذر نيم تا یک ساعت به طور كلي از بين مي روند.
شهرستان آران و بيدگل از شهرستان هاي استان اصفهان مي باشد كه با دارا بودن 120 هزار هكتار جنگل هاي دست كاشت تاغ 40% از تاغزارهاي استان اصفهان را در خود جاي داده است . حفظ و نگهداري اين جنگل ها در شهرستان به دليل كويري بودن منطقه از اهميت بسيار ويژه اي برخوردار است .  
بازدید : 901 29 ارديبهشت 1393 ساعت 01:55 ق.ظ
درحال بارگزاری