منابع طبیعی ثروتی است متعلق به همه ملت ها                منابع طبیعی باید به معارف عمومی تبدیل شود (مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای)                                                 این جنگل ها مال همه ملت است باید آن ها را حفاظت کنیم  ( امام خمینی ره )                                                            منابع طبیعی با مردم برای مردم   

ایجاد 15 هزار هکتار اراضی کشاورزی در آران و بیدگل

98/03/28 ...

کارشناس بیابان اداره منابع طبیعی شهرستان آران و بیدگل گفت: با انجام فعالیت های بیابانزدایی توسط اداره منابع طبیعی و ابخیزداری در سطح شهرستان  و تثبیت ماسه های روان 15 هزار هکتار اراضی کشاورزی در سطح شهرستان ایجاد شده است .

حمید گل آرایی  افزود: قبل از فعالیت های بیابان زدایی در آران و بیدگل اراضی کشاورزی در این منطقه وجود نداشت.  با اجرای طرح های بیابانزدایی از جمله مالچ پاشی و نهالکاری 12هزار هکتار اراضی کشاورزی و همچنین سه هزار هکتار باغات پسته و در مجموع 15 هزار هکتار اراضی کشاورزی در آران و بیدگل ایجاد شده است.                                                                                
کارشناس بیابان اداره منابع طبیعی شهرستان آران و بیدگل تاکید کرد: با ایجاد باغات پسته طی 25 سال گذشته این شهرستان قطب تولید پسته در استان اصفهان است.                                                                                                            
گل آرایی یاداور شد : سالانه به طور متوسط 10 تن پسته خشک و 30 تن پسته تر در هر هکتار در این شهرستان برداشت می شود.
بازدید : 152 28 خرداد 1398 ساعت 09:21 ق.ظ