منابع طبیعی ثروتی است متعلق به همه ملت ها                منابع طبیعی باید به معارف عمومی تبدیل شود (مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای)                                                 این جنگل ها مال همه ملت است باید آن ها را حفاظت کنیم  ( امام خمینی ره )                                                            منابع طبیعی با مردم برای مردم   

بازدید قائم مقام وزارت محیط زیست نیجریه به همراه هیئتی از مدیران وزارت محیط زیست از طرح های بیابانزدایی آران و بیدگل

97/04/28...
بازدید قائم مقام وزارت محیط زیست نیجریه از طرح های بیابانزدایی آران و بیدگل به روایت تصویربازدید : 333 28 تير 1397 ساعت 12:54 ب.ظ
درحال بارگزاری