منابع طبیعی ثروتی است متعلق به همه ملت ها                منابع طبیعی باید به معارف عمومی تبدیل شود (مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای)                                                 این جنگل ها مال همه ملت است باید آن ها را حفاظت کنیم  ( امام خمینی ره )                                                            منابع طبیعی با مردم برای مردم   

بازدید کارشناسان مسئول بخش مخاطرات طبیعی فائو ازآران وبیدگل

97/01/29 ...
کارشناسان بخش مخاطرات طبیعی فائو از طرح های بیابانزدایی شهرستان آران و بیدگل بازدید نمودند.


رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آران و بیدگل گفت : به منظور آماده سازی تدوین طرح مقابله  با ریز گردها ، کارشناس مسئول بخش مخاطرات طبیعی فائو ازفعالیت هاوعملکرد بخش بیابان درآران وبیدگل بازدید کرد.

رضا شفیعی افزود :استفان باس ، عملکرد دو دهه اخیر بیابان زدایی را ازنظر حجم عملیات قابل ستایش توصیف کرد ودرخواست کرد تا تجربیات وتکنولوژی مقابله با ریزگردها رادراختیار کشورهای منطقه   ودرگیر با مشکل ریزگردها قرارگیرد.

لازم بذکر است شهرستان آران وبیدگل 610 هزارهکتار مساحت دارد که حدود 40% آن رابیابان تشکیل می دهد.
این شهرستان دارای 96 هزار هکتار جنگل دست کاشت می باشد که عمدتاً دردهه 50 ایجاد شده اند.
 
بازدید : 347 2 خرداد 1397 ساعت 07:53 ق.ظ
درحال بارگزاری