منابع طبیعی ثروتی است متعلق به همه ملت ها                منابع طبیعی باید به معارف عمومی تبدیل شود (مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای)                                                 این جنگل ها مال همه ملت است باید آن ها را حفاظت کنیم  ( امام خمینی ره )                                                            منابع طبیعی با مردم برای مردم   

کشف چهار فقره چوب وذغال جنگلی درآران وبیدگل

96/10/25--
رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان آران وبیدگل گفت: دریک عملیات که درجنگلهای دست کاشت اطراف شهر نوش آباد صورت گرفت یک خودروی سواری وانت حاوی چوب  جنگلی سبز تاغ  کشف و راننده با هماهنگی نیروی انتظامی تحویل مراجع قضایی گردید.

رضا شفیعی اظهار داشت: درعملیاتی که درجنگلهای اطراف روستای یزدلان صورت گرفت یک خودروی وانت پیکان حاوی چوب سبز جنگلی تاغ که راننده براثر تعقیب وگریز رها کرده کشف  وراننده خاطی ازمحل متواری که ضمن هماهنگی با پلیس آگاهی خودرو به پارکینگ منتقل ومراحل جلب متهم دردستور کار نیروی انتظامی قرار گرفت.
شفیعی اضافه کرد: درعملیاتی که درروستای سن سن صورت گرفت یک قاچاقچی چوب درحال شکستن درختان تاغ دستگیر وموتور سیکلت وی به پارکینگ منتقل شد.

رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان آران وبیدگل بیان نمود: درعملیاتی که با هماهنگی دادستان شهرستان صورت گرفت ، با حکم ورود به یک انبار حدود بیست کیلو گرم ذغال جنگلی تاغ و200 کیلو چوب سبز جنگلی تاغ کشف وضبط گردید.
بازدید : 250 25 دي 1396 ساعت 01:46 ب.ظ