منابع طبیعی ثروتی است متعلق به همه ملت ها                منابع طبیعی باید به معارف عمومی تبدیل شود (مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای)                                                 این جنگل ها مال همه ملت است باید آن ها را حفاظت کنیم  ( امام خمینی ره )                                                            منابع طبیعی با مردم برای مردم   

مبارزه با موش صحرایی در 125 هکتار از تاغزارهای آران و بیدگل انجام شد

96/03/04 ...
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آران و بیدگل گفت: عملیات مبارزه با موش صحرایی در سطح 125 هکتار از تاغزارهای این شهرستان از ابتدای سال جاری تاکنون انجام شده است .

رضا شفیعی  افزود: این عملیات در بخش کویرات و کویر سیازگه ابوزیدآباد آران و بیدگل صورت گرفته است.
وی بیان کرد: این طرح با هدف حفاظت از تاغزارهای شهرستان و جلوگیری از بروز بیماری مانند سالک در محدوده تاغزارها انجام شده است.
وی هم چنین بیان کرد: امسال خوشبختانه کانون طغیان ملخ کوهاندار گزارش نشده است و علت آن مبارزه گسترده سال گذشته است که می توان گفت تا حدودی طغیان ملخ کنترل شده است.

موش عامل بیماری سالک است و این بیماری مشترک انسان و دام است که با گزش پشه خاکی به انسان منتقل می شود و در این بیماری جوندگان مانند موش های صحرایی، مخزن بیماری هستند و زمانی که پشه های خاکی از مخزن های آلوده به انگل سالک خونخواری می کنند، آلوده به انگل می شوند.