پروژه مبارزه با موش صحرایی در اوایل اردیبهشت ماه سالجاری به میزان 170 هکتار در سطح شهرستان آران و بیدگل آغاز می گردد

25 فروردين 1393 ساعت 01:49 ق.ظ
93/1/25--
پروژه مبارزه با موش صحرایی در اوایل اردیبهشت ماه سالجاری به میزان 170 هکتار در سطح شهرستان آران و بیدگل آغاز می گردد

به گفته خانم مهندس شبستري مسئول واحد حفاظت  اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان آران و بيدگل پروژه مبارزه با موش صحرایی جهت کنترل بیماری سالک و همچنین حفاظت از تاغزارهای شهرستان در آبان ماه سالجاری توسط اداره منابع طبیعی و آبخیزداری و با همکاری ادارات شبکه بهداشت ، بسیج سازندگی و فرمانداری اجرا می گردد .
وی گفت : به منظور اجرایی نمودن عملیات مبارزه با موش صحرایی اولین جلسه مشترک ادارات فوق الذکر در دفتر ریاست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آران و بیدگل برگزار گردید .
 در این جلسه آقای مهندس معینی نژاد ریاست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آران و بیدگل بهترین زمان مبارزه را اردیبهشت ماه موقع جفت گیری موش ها و با استفاده از سم کلرات اعلام نمود که به منظور اجرای عملیات فوق  تهیه سم به میزان 170 کیلو توسط اداره منابع طبیعی انجام و برای 170 هکتار سطح پیش بینی می گردد .  همچنین  تامین نیروی انسانی به عهده بسیج سازندگی و شناسایی نقاط بحرانی در شهرستان به عهده شبکه بهداشت و درمان گذارده شد .
وی در ادامه افزود : شهرستان آران و بیدگل دارای 120 هزار هکتارجنگل های دست کاشت  تاغ می باشد که با توجه به کویری بودن منطقه ، حفاظت و مراقبت از این درختان ازجمله مبارزه با موش های صحرایی امری مهم و با اهمیت تلقی می گردد .