بازدید مدیر کل حفاظت و حمایت سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور از جنگلهای دست کاشت آران و بیدگل

17 بهمن 1398 ساعت 08:34 ق.ظ
به گزارش روابط عمومی منابع طبیعی شهرستان آران بیدگل مدیر کل حفاظت و حمایت سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور از آفات و بیماریهای جنگلهای دست کاشت منطقه چاه عروس بخش کویرات شهرستان آران و بیدگل بازدید نمود.
مهندس نامداری در این بازدید با توجه به وجود آفات و شپشک سفید درخت اسکنبیل که در سطح بسیار محدود در حال شیوع میباشد گفت چون سطح آلودگی بسیار ناچیز است این آفات در مرحله مقدماتی شناسایی شده است به راحتی عملیات محلول پاشی میتوان با این آفات مبارزه کرد ایشان در ادامه از تاغزارهای شهرستان که مساحتی بالغ بر یکصد هزار هکتار  دارد بازدید  و با توجه به طغیان  جونده موش در جنگلهای دست کاشت  اظهار کرد : عملیات جونده کشی با طعمه گذاری جهت از بین رفتن تاغزارها می بایست سریعا انجام شود
استان اصفهان دارای سیصد هزار هکتار جنگل  دست کاشت بوده که از این میزان بیش از یکصد هزار هکتار آن در شهرستان آران و بید گل قرار دارد.