چرای غیرمجاز شتر در آران و بیدگل متوقف شد

25 مهر 1395 ساعت 01:44 ب.ظ
95/07/25 ...
کارشناس مسئول مرتع اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهریستان آران و بیدگل گفت: چرای غیر مجاز 45 نفر شتر که خارج از فصل وارد مراتع شمالی این شهرستان شده بودند متوقف و پرونده آن به مراجع قضایی ارسال شد.
 
 
 

زهرا شبستری اظهار داشت: از جمله مراتع شمالی این شهرستان شامل مرنجاب ، چاه کنجه ، گوره محمدرضا و ارغوانی ... می باشد که از مراتع قشلاقی شهرستان بوده و دارای پوشش گیاهی ضعیف می باشد و با توجه به این که شتر یکی از دام های سنگین است، با چرای بی رویه و خارج از فصل سبب از بین رفتن پوشش های گیاهی منطقه می شود.همین امر موجب برخورد شدید با متخلفین شده است .وی وسعت مراتع شهرستان را 376 هزار هکتار برشمرد و گفت: این مراتع دارای 76 سامانه عرف است که 71 سامانه قشلاقی و 5 سامانه ییلاقی است.
شبستری با بیان این که زمان ورود دام به مراتع قشلاقی از اول آذرماه تا آخر اسفند ماه و ییلاقی از 20 اردیبهشت ماه تا 20 شهریورماه است تصریح کرد: چرای خارج از فصل جرم محسوب می شود و جریمه هر نفر شتر حدود هفت میلیون ریال است.
وی در رابطه با بهبود وضع پوشش گیاهی در آران و بیدگل خاطرنشان کرد: اجرای طرح بذرپاشی و بوته کاری در مراتع این شهرستان یکی از راهکارهای بهبود وضع پوشش گیاهی در این منطقه ها بوده که هم اکنون هم در مناطقی در حال اجراست.
شهرستان آران و بیدگل با 100 هزار نفر جمعیت در شمالی ترین نقطه استان اصفهان، در فاصله شش کیلومتری شهرستان کاشان و 215 کیلومتری مرکز استان اصفهان قرار دارد.