درختان «پده» جنگلی کویر در محاصره آفت

1 خرداد 1395 ساعت 02:05 ب.ظ
95/03/01 ...
پده جنگلی، درختانی شگفت انگیز و منحصر به فرد در کویر آران و بیدگل است که در سال های اخیر با انواعی از آفت ها دست و پنجه نرم می کنند و نیاز به مهربانی و کمک انسانها جهت مبارزه با این آفت ها دارد.

نوعی آفت از نوع موریانه چوبخوار اینک به جان پده جنگلی افتاده به گونه ای که با خوردن شاخ و تنه، این درختان را در آستانه نابودی قرار داده است.
در محدوده سنبک، چاله چهارطاقی و چاه کنجه کویر آران و بیدگل پهنه ای زیبا از درختانی پهن برگ پده به چشم می خورد که منظره ای شبیه جنگل را در ذهن تداعی می کند و این درحالی است که به علت کمبود آب، گرما و تعرق زیاد در کویر تنها درختان با برگ های سوزنی سازگاری پیدا می کنند و وجود درختان پده و آن هم با ویژگی های منحصر به فرد، هر انسانی را به تفکر وامی دارد و به نوعی درس خداشناسی به انسان ها می آموزد.

درختان پده جنگلی ازجمله درختان مقاوم و با ویژگی های منحصر به فرد است که با نگهداری آب در حفره تنه درخت، تشنگی پرندگان و سایرموجودات همجوار را درکویر سوزان آران وبیدگل رفع می کند.

کارشناس واحد بیابان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آران و بیدگل وسعت رویشگاه درختان پده جنگلی آران و بیدگل را حدود 50 هکتار به صورت پراکنده عنوان و اظهار کرد: نیمی از این درختان در محاصره آفت از نوع موریانه چوبخوار قرار گرفته است، به گونه ای که این آفت ها با خوردن شاخ و تنه، این درختان را در آستانه نابودی قرار داده اند.
حمید گل آرایی افزود: پده درختی است که بومی نواحی آسیای مرکزی و دارای سه نوع برگ نیزه ای قلبی شکل و بیضوی است.
وی تصریح کرد: پده، تنها درخت پهن برگ عرصه تپه های ماسه ای و حاشیه چاله های بیابانی است که تحت تاثیر زه آب های اطراف قرار دارد و باعث تثبیت شن های روان و جلوگیری از فرسایش خاک شده اند.
گل آرایی گفت: این گیاه متعلق به خانواده بید و ارتفاع متوسط آن معمولا بین سه تا پنج و قطر تاج پوشش آن نیز بین 2 تا چهار متر می رسد و عمده رویشگاه های پده در ایران در استان های خوزستان، سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد، اصفهان و بیابان های حوزه مسیله است.
وی تصریح کرد: این درختان اغلب در نقاطی از تپه های شنی که رطوبت بیشتری فراهم است، اجتماعات و توده های متراکمی را ایجاد می کند و خاک رویشگاه پده معمولا دارای بافت سبک تا نیمه سنگین شامل ماسه بادی و آبرفت های رودخانه ای می باشد و همچنین در خاک های شور و حتی در لبه چاه نمکی نیز دیده می شود و پراکنش آن را در حاشیه نواری بلند تپه های ماسه ای سمبک سیازگه چهارطاقی می توان مشاهده می شود.
این کارشناس تصریح کرد: متاسفانه در سال های اخیر این درختان ارزشمند دچار نوعی آفت چوبخوار شده اند که توجه کارشناسان و مسئولان را در این خصوص می طلبد.
گل آرایی با اشاره به پیگیری جدی موضوع نابودی این درختان از اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان خاطرنشان کرد: در آینده نزدیک با همکاری و هماهنگی کارشناسان منابع طبیعی کار مبارزه با آفت این درختان شگفت انگیز شروع خواهد شد.

کارشناس گیاه پزشکی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان نیز گفت: برای مبارزه با این آفت از سمی به نام دورسبان استفاده می شود.
اسماعیل موحدی افزود: پس از پاشیدن این سم روی آن نایلون پیچیده می شود تا پس از تبخیر آفات از بین بروند.
وی تاکید کرد: پس از بازدید کارشناسان منابع طبیعی از محل، کار مبارزه با این آفت با هدف جلوگیری در از بین رفتن این درختان صورت خواهد گرفت.
شهرستان کویری آران و بیدگل در 200 کیلومتری شمال اصفهان واقع است.