منابع طبیعی ثروتی است متعلق به همه ملت ها                منابع طبیعی باید به معارف عمومی تبدیل شود (مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای)                                                 این جنگل ها مال همه ملت است باید آن ها را حفاظت کنیم  ( امام خمینی ره )                                                            منابع طبیعی با مردم برای مردم   

مطالب مرتبط با حفاظت

17 بهمن 1398 بازدید مدیر کل حفاظت و حمایت سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور از جنگلهای دست کاشت آران و بیدگل
30 خرداد 1397 طرح مدیریت تاغزارهای آران و بیدگل آغاز شد
23 فروردين 1396 هجوم ملخ‌های کوهاندار به تاغزارهای آران و بیدگل
11 شهريور 1395 آغاز عملیات مبارزه با موش صحرایی در 110هکتار از تاغزارهای شهرستان آران و بیدگل
10 خرداد 1395 اتمام عملیات مبارزه و کنترل کانون طغیان ملخ های کوهاندار تاغ در آران و بیدگل
1 خرداد 1395 درختان «پده» جنگلی کویر در محاصره آفت
25 ارديبهشت 1395 ملخ‌ها در کمین آران و بیدگل
19 فروردين 1395 هجوم زودهنگام ملخ های کوهاندار تاغ و آغاز عملیات مبارزه در منطقه آران و چهارطاقی شهرستان آران و بیدگل
30 مهر 1394 حفاظت از جنگلها وظیفه شرعی عموم مردم است
16 ارديبهشت 1394 اجرای عملیات مبارزه با ملخ کوهاندار تاغ در شهرستان آران و بیدگل
15 دي 1393 حفاظت از عرصه های منابع ملی اولویت اول منابع طبیعی شهرستان آران و بیدگل است
18 خرداد 1393 اتمام عملیات مبارزه با موش صحرایی
30 ارديبهشت 1393 عملیات مبارزه با موش صحرایی به میزان 170 هکتار در تاغزارهای محدوده دشت های حسن آباد ، امام و محمدیه شهرستان آران و بیدگل در حال اجراست .
29 ارديبهشت 1393 عمليات مبارزه با ملخ هاي كوهاندار در سطح تاغزارهاي شهرستان آران و بيدگل آغاز گرديد
22 ارديبهشت 1393 شروع عملیات مبارزه با موش صحرایی به میزان 170 هکتار در تاغزارهای شهرستان آران و بیدگل
24 ارديبهشت 1393 تهديد جدي تاغزارهاي شهرستان آران و بيدگل با هجوم شديد ملخ هاي كوهاندار تاغ
25 فروردين 1393 پروژه مبارزه با موش صحرایی در اوایل اردیبهشت ماه سالجاری به میزان 170 هکتار در سطح شهرستان آران و بیدگل آغاز می گردد